Evropský týden mobility

2011

Evropský den bez aut v Sokolově

Evropský týden mobility je nejrozšířenější kampaní zaměřenou na udržitelnou mobilitu v Evropě a koná se každoročně od 16. do 22. září. V České republice probíhá kampaň pod záštitou Ministerstva životního prostředí. Součástí týdne mobility je 22. září i Evropský den bez aut. Cílem akce je využít alespoň 1 den v roce prostory využívané v průběhu roku auty jiným způsobem – pro lidi, jejich zábavu a aktivní odpočinek. V Sokolově probíhají akce k Evropskému dni bez aut každoročně již od roku 2006. Také letos proběhl dne 22.9.2011 již po šesté bohatý program, který se každoročně obměňuje. Ten letošní se konal na uzavřené silnici a parkovišti před sokolovským koupalištěm v ul. Slovenská.

Město Sokolov mohlo připravit zajímavý a bohatý program zejména díky spolupráci a nasazení dalších organizací, společností a sdružení, kterými jsou: 

Krajský úřad Karlovarského kraje

EKO-KOM, akciová společnost

Žurnál media, a.s.

NEMOS Sokolov

Centrum ucelené rehabilitace a sociální klastr Sokolov

Střípky – občanské sdružení

Makroinvest Sokolov

Městský dům kultury Sokolov

Městská policie Sokolov

Policie ČR

Hasičský záchranný sbor Sokolov

BESIP

Ludvík Killinger – cyklosport LBK

Městská knihovna Sokolov

Zdravotnická záchranná služba Sokolov

Program byl celodenní od 9 do 17 hodin a z připravené akce měli užitek děti z mateřských a základních škol, rodiny s dětmi, cyklisti i ostatní občané.

Hlavním lákadlem byly připravené ekologické hry a soutěže na téma třídění odpadu, které se konaly v rámci projektu Karlovarského kraje a společnosti EKO-KOM, a.s. „Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití komunálních odpadů včetně jejich obalové složky na území Karlovarského kraje“.  Zde si mohly děti zasoutěžit např. v sestavení puzzle oběhu surovin, vázání odpadu, házení odpadu do správných otvorů, košů, lovení odpadu z rybníčka, aj. Tzv. odpad byl samozřejmě neškodný a nezávadný materiál. Za splnění úkolů si každé dítě vybralo na památku dáreček.

 

Další soutěže byly připraveny např. u stánku Městské policie, kde za správné zodpovězení anketních otázek k bezpečnosti a prevenci získali soutěžící odměnu. Zde se také přítomní dozvěděli další informace k prevenci a bezpečnosti silničního provozu a jízdě na kolech.

K bezpečnosti při provozu se vztahoval další stánek – BESIP nebo-li Bezpečnost silničního provozu, kde jsme se dozvěděli, jak se správně připoutat v automobilech, nebo jak má být správně  vybavené kolo.

Soutěže měl připraven i stánek Centrumu ucelené rehabilitace a sociální klastru. Zde si děti mohly vybarvit připravené drobné keramické ozdoby nebo omalovánky a ještě za to obdrželi odměnu. Dospělí si mohli také vybarvit keramiku a dozvědět se více o práci Klastru. Navíc získali informace o práci Občanského sdružení Střípky, o práci dobrovolníků, o pomoci nemocným a starým občanům,

Ve stejném stánku pracovnice knihovny malovali obrázky dle vlastního výběru na obličeje dětí. Některé děti byli po odchodu od stánku k nepoznání.

Děti lákaly i stanoviště Integrovaného záchranného systému, kde využili možnost prohlídky hasičského auta, vybavené sanitky i policejní motorky. Kluci si vyzkoušeli na svém těle váhu neprůstřelné vesty. Ve stánku Policie ČR zodpověděli správně otázky na chování chodců a cyklistů a byly jim odebrány otisky palce, které si odnesly na památku společně se sladkou odměnou.

Pro malé i velké byl zajímavý také stan NEMOSU Sokolov – neboli sokolovské nemocnice. Zde si mohli nechat změřit tlak a hlavně pod vedením odborníků si mohli vyzkoušet první pomoc – ošetření zlomeniny, poranění hlavy, obnovu dýchání, nahození srdeční činnosti.

Poslední a neméně důležitý byl stan pro přítomné cyklisty  nebo zájemce o projížďku na kolech – stánek  Cyklosportu LBK p. Killingera, který prováděl zdarma poradenství, kontrolu a servis jízdních kol. Nabídl zdarma testování terénních kol MTB Cube, které jinak nemají lidé možnost si v terénu vyzkoušet.

Vyvrcholením akce byla ukázka simulované dopravní nehody – živé scény, jak probíhá nehoda a jak správně zareagovat a postupovat. Návštěvníci shlédli ukázku srážky cyklisty na kole, které si odnesl poraněním hlavy a bezvědomím. Viděli správnou reakci náhodného chodce, který zraněného zajistil, poskytl první pomoc a zavolal záchrannou službu. Následoval příjezd záchranářů a návštěvníci viděli reálně ukázku záchranářské práce.

Po celou dobu nás provázel hudbou DJ David Smrž a akci moderovat p. Marek Kříž.

Všem jmenovaným město Sokolov jménem svým i všech občanů děkuje za účast a přípravu akce. Zveme občany, aby si nenechali ujít tuto akci ani příští rok a sledovali v září plakáty, městské stránky nebo tisk.

 

Město Sokolov Vás zve na akci pořádanou k Evropskému dni bez aut. Akce se bude konat ve čtvrtek 22. září od 9 do 17 hodin před sokolovským koupalištěm (ve Slovenské ulici).
 
Pro děti zde budou připraveny ekologické hry na téma třídění odpadu, které připravil Karlovarský kraj se společností EKO-KOM, odborná firma pro cyklisty provede odborný servis kol a poradenství, vyzkoušení testovacích jízd na kolech MTB Cube, BESIP naučí správné připoutání, Policie ČR a Městská policie provede prevenci v silničním provozu, soutěže, otisky prstů,  k prohlídce zde bude přistaven policejní transportér včetně laserového radaru, policejní motorka, hasičské auto, sanita s vybavením, NEMOS předvede ukázku první pomoci, sociální klastr výtvarné soutěže, knihovna malování na obličej, Na závěr akce bude předvedena simulovaná dopravní nehoda a zásah našich složek. Po celý den bude akcí provázet DJ (David Smrž). 
 
Všichni jste srdečně zváni
 
 
2010
Evropský týden mobility a Evropský týden bez aut proběhl v Sokolově stejně jako všude v Evropě v týdnu od 16. do 22. září.

Evropský týden mobility se pořádá za účelem upozornit na problémy se stále narůstající automobilovou dopravou ve městech a propagovat možnosti a výhody používání udržitelných forem dopravy jako je pěší chůze, kolo, tramvaj, autobus či vlak. Součástí Týdne mobility je Evropský den bez aut, tj. zábava, soutěže, pohoda na ulici bez aut.

Letošní téma se úzce váže k tomu, jak doprava ovlivňuje lidské zdraví, evropské heslo kampaně je: „Travel smarter – live better“ a české heslo je také zaměřeno na zdraví a aktivní pohyb: „Prodluž si život – buď aktivní!“ (země si mohly v rámci tématu vybrat heslo podle své vůle, nemusely jen přeložit evropské heslo). Důraz je kladen především na trvalá opatření, zaměřená na ochranu zdraví.

Hlavním organizátorem je město Sokolov a na organizaci se podílejí Městská Policie, Dům dětí a mládeže, Besip, Městská knihovna Sokolov, Policie ČR a další.

 

Program:

Program byl zahájen ve čtvrtek 16.9. ráno v 9 hodin dopravní výchovou na dopravním hřišti v Domě dětí a mládeže Sokolov na kolech a koloběžkách pro děti z mateřské školy v Sokolově. Také na odpoledne  byl připraven kreativní program pro děti a to v Knihovně Sokolov – „Vyrábění bez motoru“.

Další den v pátek pokračovaly soutěže na dopravním hřišti, tentokrát pro děti ze sokolovské základní školy.

V sobotu proběhl Evropský den bez aut.                                                                                                                               Došlo k uzavření silnice Karla Hynka Máchy pro všechna motorová vozidla. Uzavřenou silnici pomalovaly děti svými kresbami a za každý obrázek dostaly propagační dárečky k ETM. Pro děti byl také připraven nafukovací skákací hrad. 

Od deseti hodin z uzavřené ulice vyjel peloton cyklistů na cyklovýlet „Sokolováci na kolo“ po cyklostezkách v okolí napouštěného bývalého dolu Medard.

Ve 13. 00 hodin proběhlo slavnostní otevření prvního hřiště v Sokolově pro dospělé v areálu Bohemia, který sousedí s uzavřenou ulicí K.H.Máchy. Poprvé si zde mohli všichni vyzkoušet nově instalované posilovací stroje Fitness.

Následoval bohatý program, který  pokračoval až do večerních hodin:  Auto 3000 předvedlo odtahovou a vyprošťovací techniku, přijeli zástupci záchranky ze SRN, kteří předvedli svou záchrankou, tzv. přenosnou nemocnicí, hasiči uhasili požár a vyprostili osoby z vozidla,  Městská policie se ve svém stánku bude věnovala správnému vybavení cyklistů včetně dárečků, svůj stánek zde měla i Policie ČR- dopravní oddělení, a odborná firma pro cyklisty provedla zdarma prohlídku kol a poradenství. Po celou dobu akce nechyběly ani stánky s občerstvením.

V neděli si mohli občané odpočinout a projít se do Muzea Sokolov na prohlídku obrazů a soch Jiřího Černého a navštívit výstavu RNDr. Olgy Skácelové – Sinice a řasy v potravě člověka.

V pondělí čekaly děti z mateřské školy v Sokolově soutěže v Domě dětí a mládeže a v úterý si pro změnu přišli zasoutěžit školáci.

V úterý 21.9. přijel na náměstí Budovatelů v Sokolově BESIP Team se svým unikátním projektem.  Tento ojedinělý projekt upřednostňuje osobní zážitek před nudným vysvětlováním. V rámci putování po ČR umožňuje všem účastníkům silničního provozu vyzkoušet  SIMULÁTOR NÁRAZU a zažít tak čelní náraz motorového vozidla do pevné překážky při rychlosti 30 km/h. Přivezl také informace o pravidlech silničního provozu, expozici dětských autosedaček, správnou výbavu jízdního kola nebo autolékárničky. Návštěvníci stánků BESIP Team si mohli vyzkoušet i automobilový nebo motocyklový trenažér,  nebo jen tak posedět se šálkem kávy a zhlédnout krátké vzdělávací filmy.

Po tomto adrenalinovém zážitku si mohli jít občané pobesedovat do Knihovny Sokolov se spisovatelem Horstem „Kocourem“ Haslbauerem.

Poslední den bylo po celý den uzavřeno parkoviště u Městského úřadu. V 9 hodin byla zahájena cyklojízda na kolech, koloběžkách či bruslích na cyklostezkách v Sokolově pro studenty střední školy v Sokolově.

 

 

Trvalá opatření

1.      Nové hřiště pro dospělé a seniory

2.      Probíhá výstavba dopravního terminálu

3.      Pro zklidnění dopravy byly v r. 2010 v Sokolově vybudovány 3 nové kruhové křižovatky

4.      Nové přechody pro chodce, rekonstrukce komunikací– zúžení vozovky

5.      Budování dalších cyklostezek – napojení na páteřní cyklostezku

6.      Zahájení realizace nového lesoparku Pod Háječkem

 

  

 

 


fotky z roku 2011:


© Copyright 2010│Programování a grafika Softart s.r.o., Sokolov│Admin│www.softart.cz