Film Sokolov 2011 na téma odpad

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU FILM SOKOLOV 2011

21.-23. 10. 2011 kino Alfa  

 

Obsah:

    Program Realizace Návštěvnost Propagace

(internet, tiskové zprávy, články, rozhlas, výlep plakátů, osobní prezentace, znělka)

    Sborník Finanční zajištění Celkové zhodnocení Plán 12. ročníku semináře Film Sokolov

 

1. PROGRAM

11. ročník semináře se nesl ve znamení “Odpadu”. Téma Odpad bylo zachyceno ve všech možných polohách a různými způsoby. Poprvé byl také program zajištěn dvojjazyčně (česky a anglicky).

Filmová náplň se skládala ze šesti celovečerních snímků, projekce krátkého snímku z tvůrčí dílny “Inventura” a kratších autorských filmů studentů audiovize. Vrcholem semináře byla česká premiéra hudebně-filmového projektu z Francie “Double Cadence”. Nedělní program semináře byl tradičně věnován projekci českého experimentálního filmu s komentářem samotného tvůrce Prokopa Bartoníčka.

Přednášky byly proneseny čtyři. Dvě se týkaly úvodu do filmové analýzy, třetí problematiky českého hip-hopu a přednáška sochaře Pavla Karouse pojednávala o sochách Sokolova z období normalizace.

Doprovodný program zahrnoval vystoupení dvou DJ, koncert kapely Shoe Cut a instalace ve veřejném prostoru Sokolova z balíků slámy od Architektonické dílny Hungry. Největší úspěch z doprovodného programu sklidila exkurze do okolí uhelné pánve pod vedením geologa Petra Rojíka.

 

2. REALIZACE

Realizace programu proběhla bez problémů, tedy bez časových skluzů a technických překážek. Kino Alfa nabídlo perfektní servis nejen po technické stránce, ale především poskytlo možnost výtvarně přetvořit interiér a plně využít potenciál všech prostor. Je potřeba vyzdvihnout neskonalou ochotu zaměstnanců náležitě vyřešit technické zajištění náročného programu s předstihem, vstřícnost během celého semináře a v neposlední řadě pohotovost při řešení nepředvídatelných problémů, které se pochopitelně čas od času mohou vyskytnout v průběhu každé větší kulturní akce. Patří jim velký podíl na hladkém průběhu akce.

 
3. NÁVŠTĚVNOST

Semináře se letos zúčastnilo nejvíce návštěvníků od doby jeho vzniku. Celkový počet účastníků přesáhl 300. Z toho bylo 280 akreditovaných návštěvníků a 40 lidí z produkčního a organizačního týmu.

Za zmínku stojí i dalších přibližně 20 lidí, kteří se účastnili příprav semináře, ale nemohli se ho přímo zúčastnit (propagace, tisk sborníku, technické poradenství).

Díky tomu, že se seminář konal dvojjazyčně, navštívilo Sokolov i přibližně 30 návštěvníků z různých zemí světa, především zahraniční studenti.

Počet návštěvníků ze Sokolova a okolí vzrostl odhadem nejméně o 50 % díky intenzivní propagaci a zařazení bodů programu, které se věnovaly přímo Sokolovu (přednáška Pavla Karouse, exkurze k uhelné pánvi). Program semináře se samozřejmě dotkl daleko většího počtu lidí a to díky instalacím ve městě, které vzbudily zájem, čemuž jsme velice rádi.

 

4. PROPAGACE

Propagace byla zaměřena na prostředky, které nejsou finančně tolik náročné, za to velmi účinné.

 

a. internet, tiskové zprávy, články, rozhlas, výlep plakátů, osobní prezentace, znělka

Předně se jedná o kvalitní dvojjazyčné zpracování webových stránek www.filmsokolov.cz a aktivní využívání sociálních sítí Facebook a Twitter. Letos se navíc podařilo aplikovat interaktivní akreditace, které umožňují divákovi propojit se se svým účtem na facebooku. V případě, že ho program zaujme, tak jednoduchým přiložením akreditace ke čtečce propíše na svůj profil text, který odkazuje k akci a pozitivně hodnotí právě probíhající program. Celkově poslali návštěvníci 150 statusů. Největší takto počítaný ohlas mělo vystoupení Double Cadence v sobotu 22.10. Za dobu konání festivalu vzrostla  facebooková fanouškovská základna o dalších 41 příznivců.

 

b. tiskové zprávy

Tiskové zprávy byly vydány tři a rozeslány přibližně 400 relevantním kontaktům. Z každé z nich některé médium zveřejnilo výstup.

 

c. články

V říjnovém “Sokolovském Patriotu” byl zveřejněn článek a na czechposition.com se také objevil rozsáhlý článek v angličtině: http://www.ceskapozice.cz/en/czech-living/arts-leisure/sokolov-fest-seeks-wide-audience-%E2%80%98junk%E2%80%99-films.

 

d. rozhlas

Film Sokolov byl osobně prezentován v pražském internetovém radiu “Street radio” (streetradio.cz) a v karlovarské redakci Českého rozhlasu. Pozvánka od samotných moderátorů filmového pořadu “Film o páté” zazněla i na Radiu 1.

 

 
e. výlep plakátů

Výlep plakátů probíhal průběžně již od počátku června ve školách, studentských barech, v kinech a na kulturních akcích nejen v Praze a Sokolově.

 

f. osobní prezentace

Osobní prezentaci zajišťovali od září na pražských humanitně a filmově zaměřených školách sami organizátoři. V týdnu před festivalem navštívili i studenty gymnázia Sokolov. Speciální pozornost byla věnována propagaci projektu studentům z cizích zemí díky navázání spolupráce s Erasmus klubem a programem ECES (East and Central European Studies) na Filozofické fakultě UK v Praze.

 

g. znělka

Znělku vytvořil filmař Marek Čihař a sklidila velký úspěch. Byla promítána v kině Alfa, v kině Svět v Karlových Varech a v Praze v kině Světozor, Ponrepo a do konce září v letním kině na Střeleckém ostrově.

 

5. SBORNÍK

Jako každý rok byl vydán sborník textů, které taktéž spojuje téma semináře. Jedná se o texty volně navazující na program a téma semináře. Mezi přispěvatele patří jak studenti humanitních oborů, tak profesoři a další odborníci. Letos to byl například prof. PhDr. Petr Bílek CSc., který je známým teoretikem literatury, nebo Antonín Tesař, který je uznávaným filmovým kritikem píšícím například do časopisu Cinepur. Celkově vyšlo šest článků doplněných komiksem. Všechny byly přeloženy do angličtiny, tudíž je publikace otevřena nejen českému čtenáři.

 

6. FINANČNÍ ZAJIŠTĚNÍ

Celá akce probíhá díky laskavé finanční podpoře Ministerstva kultury České republiky, města Sokolov a Městského domu kultury Sokolov, který propůjčuje prostory nezbytné pro konání semináře. Letos se mezi sponzory připojila i Nadace Vodafone Česká Republika, která umožnila mnohé z inovací. Široké spektrum dalších partnerů podporuje akci a poskytuje své služby a produkty zvýhodněně či zcela zdarma, například pivovar Permon, Red Bull, tiskárna Azus nebo restaurace Henriette. Všichni organizátoři pracují dobrovolně a bez nároků na jakýkoliv honorář.

 

7. CELKOVÉ ZHODNOCENÍ

Program semináře obsahoval jedinečné i raritní snímky, zajímavé přednášky, rozsáhlý doprovodný program a českou premiéru francouzského projektu Double Cadence. Ze strany diváků se setkal pouze s pozitivními ohlasy, i když zároveň vyvolal bouřlivé debaty okolo tématu Odpad, což je jedním z jeho hlavních cílů. Bohatý program vyžadoval celoroční náročné přípravy, jeho realizace však proběhla naprosto bez problémů ke spokojenosti všech zúčastněných.

Atraktivita programu a intenzivní propagace přilákala historicky největší počet diváků a to nejen studenty a občany Sokolova, ale i návštěvníky z cizích zemí.

Sborník odborných textů na téma Odpad bude umístěn do knihovny Filozofické fakulty v Praze, Národní knihovny a do dalších odborných knihoven.

Projekt by se nemohl uskutečnit nebýt vstřícnosti všech podporovatelů a partnerů. 

 

8. PLÁN  12. ROČNÍKU SEMINÁŘE FILM SOKOLOV 2012

Hlavním cílem dalšího ročníku semináře bude uchovat si kvalitní náplň programu, která přiláká co nejvíce návštěvníků. Kromě již zavedených položek v podobě filmů, přednášek a doprovodného programu by dramaturgie měla obsahovat prezentaci minimálně jednoho netradičního uměleckého projektu. Nejvýznamnější plánovanou inovací bude důraz na seminární charakter akce v podobě uspořádání odborné konference a panelové debaty. Dosud měli diváci prostor k diskusím především po přednáškách, v příštím roce by se možnost vyjádřit se k tématu podstatně rozšířila. Předem vybraní zájemci o netradiční kulturu budou mít možnost vystoupit se svým příspěvkem na předem určené téma po boku významných vědeckých kapacit nejen z České republiky a vyslechnout si názory publika.

Možností jak ozvláštnit program se nabízí daleko více, finální podoba závisí na štědrosti podporovatelů a partnerů. Doufáme, že stávající nám zachovají důvěru a podaří se nám najít nové, aby mohl být program stále zajímavější.

 

Za organizační tým Filmu Sokolov 2011:

 

Klára Vyhnánková

koordinátor projektu

mail: klara.vyhnankova@filmsokolov.cz

GSM +420 881 412

© Copyright 2010│Programování a grafika Softart s.r.o., Sokolov│Admin│www.softart.cz